Att samtala genom tolk

Tolk används när personer som saknar ett gemensamt språk ska kommunicera med varandra. Genom att förbereda dig kan du som tolkanvändare skapa bra förutsättningar för samtalet.

När du ska använda tolk finns det flera saker som är bra att tänka på både före, under och efter samtalet.

Viktigt att tänka på inför en tolkning

 • Säkerställ att du vet vilket språk och eventuell dialekt tolken ska tala.
 • Beställ tolk i så god tid som möjligt, gärna i samband med att du bokar tid med den tolkbehövande. Efterfrågan på tolk är som störst på vardagar mellan kl. 10.00–14.00 så om möjligt, välj en annan tid.
 • Tänk på att ett samtal med tolk tar längre tid än ett vanligt samtal och att det är den beställda tiden som är avsatt i tolkens dagsplanering.
 • Använd inte barn och släktingar som tolk
 • Tänk på att ha rätt förutsättningar för att tolkningen ska bli så bra som möjligt. Möblera i en triangel där du som tolkanvändare sitter mittemot den tolkbehövande. Om du använder distanstolk, se till att ha den teknik och utrustning som krävs för samtalet.
 • Informera oss om tolken behöver förbereda sig inför mötet.

Viktigt att tänka på under en tolkning

 • Om tolken uteblir, kommer försent eller inte svarar i telefon, ring oss direkt så vi kan hjälpa er med en ny tolk.
 • Det är du som tolkanvändare som är ansvarig för mötet. Om det inte fungerar så avbryt samtalet och kontakta oss direkt.
 • Tolken får inte lämnas ensam med den tolkbehövande. Om du behöver lämna samtalet ska tolken göra detsamma.
 • Innan samtalet börjar, låt tolken presentera sin roll på båda språken.
 • Tala direkt till din besökare - inte till tolken. Använd jag-form och du/ni.
 • Låt tolken prata till punkt och avbryt bara om du är osäker på om tolken verkar föra ett samtal som du står utanför. Ibland behöver tolken fler ord för att översätta, till exempel om motsvarande ord saknas i tolkspråket. Låt tolken få ta en paus under långa samtal.
  Uttryck dig klart och tydligt, undvik svåra facktermer och långa meningar.
 • Avsluta i tid så att tolken inte riskerar att bli sen till sitt nästa uppdrag. Om tiden för beställningen behöver utökas ska det ske i samförstånd mellan kund och tolk.

Viktigt att tänka på efter en tolkning

 • Delge oss dina synpunkter. Om något inte blev som förväntat eller kanske extra bra, så vill vi gärna veta det. Alla synpunkter hanteras och följs upp och är en viktig del i vårt arbete för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Du kan lämna synpunkter via vår webbtjänst, ringa eller mejla till oss.
 • Spara aldrig tolkens kontaktuppgifter. Beställ alltid tolk via Tolkförmedling Väst.
 • Tolken rapporterar om eventuella förändringar i tid. Du får alltid e-post med information om vilka justeringar som gjorts.
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 30 juni 2021