Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande
Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande

Kontakta oss

Telefon:
Kund: 0770-813 000

Tolk: 010-211 72 30

Översättning: 010-211 72 10

Postadress:
Tolkförmedling Väst
Box 113 05
404 27 Göteborg

Besöksadress:
Johan på Gårdas gata 5A
412 50 Göteborg

‌Lokalkontor

Verksamhet

Besöksadress

E-post

Kansli

Johan på Gårdas gata 5A, 412 50 Göteborg

kansli@tolkformedlingvast.se

Tolkförmedling Göteborg

Johan på Gårdas gata 5A,
412 50 Göteborg

goteborg@tolkformedlingvast.se

Tolkförmedling Sjuhärad

Skaraborgsvägen 21,
506 30 Borås
(även postadress)

sjuharad@tolkformedlingvast.se

Tolkförmedling Skaraborg

Västerlånggatan 3A,
542 30 Mariestad
(även postadress)

skaraborg@tolkformedlingvast.se

Tolkförmedling Fyrbodal

Kungsgatan 57,
461 34 Trollhättan
(även postadress)

 fyrbodal@tolkformedlingvast.se

Översättning

Kungsgatan 57,
461 34 Trollhättan
(även postadress)

oversattning@tolkformedlingvast.se

Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar kl. 8.00-17.00.
Dag före röd dag, dag före afton (påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton) samt klämdagar är det öppet för besök på förbundets kontor mellan kl. 8.00-15.00.

Förbundsövergripande frågor

Förbundssekreterare
Telefon: 010-211 73 79
E-post: kansli@tolkformedlingvast.se