Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Tolkar med kvalitet

Vi erbjuder språktolk när och där det behövs.

Coronavirus

Minska smittspridningen
- använd distanstolk

För att dämpa spridningstakten av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda sig av telefontolk eller skärmtolk.

Påskliljor

Ersättning för kursavgift

Har du läst en kompetenshöjande kurs? Om du är uppdragstagare hos oss kan du att ansöka om ersättning för kursavgiften.

Illustration av en tavla med texten "Möt våra tolkar"

 Möt våra tolkar

— Även om jag förbereder mig så kan jag aldrig veta vilket samtal som ska äga rum, säger Abdi Salah, utbildad tolk i somaliska.

Flera personers händer som möts i mitten av en cirkel

Vill du tolka för oss?

Just söker vi tolkar i oromo, tigrinja, rumänska, ungerska, och swahili.

PÅ GÅNG

  • Våra kontor är endast öppna för planerade besök För att bidra till att dämpa spridningstakten av coronaviruset har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.
    Läs mer