Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Tolkar med kvalitet

Vi erbjuder språktolk när och där det behövs.

Coronavirus

Minska smittspridningen
- använd distanstolk

För att dämpa spridningstakten av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda sig av telefontolk eller skärmtolk.

Översiktsbild där människor passerar på en gata

 Möt våra tolkar

— Även om jag förbereder mig så kan jag aldrig veta vilket samtal som ska äga rum, säger Abdi Salah, utbildad tolk i somaliska.

Påskliljor

Fördelar med distanstolk

Fler och fler har upptäckt fördelarna med tolk via telefon och skärm. Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. 

Flera personers händer som möts i mitten av en cirkel

Är du vår nya kollega?

Är du en problemlösare med sinne för service och logistik? Sök jobbet som tolkförmedlare till vårt kontor i Mariestad.

PÅ GÅNG

  • Våra kontor är endast öppna för planerade besök För att bidra till att dämpa spridningstakten av coronaviruset har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.
    Läs mer