Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Tolkar med kvalitet

Vi erbjuder språktolk när och där det behövs.

Bild

Högt tryck vissa tider

Efterfrågan på tolk är som störst mellan kl. 10–14 på vardagar.

Minska smittspridningen
- använd distanstolk

För att dämpa spridningstakten av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda sig av telefontolk.

 "Bara gör det, utbilda dig"

Vi möter Sanna Boström, auktoriserad tolk med speciell kompetens i sjukvårdstolkning och rättstolkning

Bild

Vill du tolka för oss?

Just söker vi tolkar i rumänska, ungerska, makedonska och swahili.

PÅ GÅNG

  • Våra kontor är endast öppna för planerade besök För att bidra till att dämpa spridningstakten av coronaviruset har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.
    Läs mer