Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande
Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Tolkar med kvalitet

Vi erbjuder språktolk när och där det behövs.

Bild

Hjälp till att sprida information

Våra myndigheter önskar att alla som möter personer med annat modersmål än svenska hjälper till att sprida viktig information om covid-19.

Med anledning av covid-19

För att dämpa spridningstakten av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda sig av telefontolk.

Vi söker översättare

Just nu söker vi översättare i bland annat arabiska, romani, vietnamesiska och swahili.

PÅ GÅNG

  • Våra kontor är endast öppna för planerade besök För att bidra till att dämpa spridningstakten av coronaviruset har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.
    Läs mer
  • Nya rekryterare och utbildningssamordnare Idag välkomnar vi Maria Wahlby och Riccardo Scaletta, nya rekryterare och utbildningssamordnare i förbundet.
    Läs mer