Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Tolk

En tolk möjliggör kommunikation mellan människor som inte förstår varandras språk. Tolkning är en muntlig översättning av det som sägs.

Tolkyrket ställer höga krav på språklig och social kompetens. Tolken måste även ha ett samhällsintresse och en god känsla för etik.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022