Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Tolk

En tolk möjligggör kommunikation mellan människor som inte förstår varandras språk. Tolkning är en muntlig översättning av det som sägs.

Tolkyrket ställer höga krav på språklig och social kompetens. Tolken måste även ha ett samhällsintresse och en god känsla för etik.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 19 mars 2021