Kulturdialog

Kulturdialog är en kostnadsfri tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation.

Illustration på människor i olika åldrar och bakgrund.

Kulturdialogen leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter från det tolkade mötet. Tillsammans med föreläsarna reflekterar deltagarna kring utmaningar som kan uppstå i samtal som förs genom tolk.

Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar.

Kulturdialog kan genomföras digitalt eller på plats och anpassas till kundens specifika verksamhet och behov.

Boka kulturdialog

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023