Att boka tolk

vår bokningssida Länk till annan webbplats. kan du boka tolk dygnet runt och årets alla dagar. Ta gärna hjälp av Instruktion för att boka tolk. , 155.3 kB.

För att skapa en bokning behöver du ett kundnummer. Saknar du kundnummer? Fyll i formuläret på vår webbplats.

Uppgifter vid bokning

När du skapar en bokning behöver du uppge nedan nödvändig information:

  • Typ av tjänst (telefon-, skärm-, platstolkning eller meddelandeservice)
  • Datum
  • Start- och stopptid
  • Språk
  • Tolkanvändare
  • Beställare
  • Adress vid platsuppdrag

Du har även möjlighet att skicka med information som kan vara viktigt för tolken att känna till inför samtalet. Det gör du under "Information till tolk".

Kontakta oss om det finns särskilda omständigheter kring bokningen, till exempel att tolkningen ska genomföras i grupp, spelas in eller om tolken ska läsa upp en ljudfil eller behöver läsa in sig på material inför uppdraget.

SMS-påminnelse till patient/klient

När du bokar tolk via vår bokningssida Länk till annan webbplats. kan du kostnadsfritt aktivera en SMS-påminnelse på valt tolkspråk till patient/klient om den bokade tiden. SMS:et skickas ut två dagar innan bokad tid om du som kund inte anger annat.

Om du avbokar tolken efter att SMS-påminnelsen har skickats ut kommer du att kunna välja om ett nytt SMS på valt tolkspråk om avbokad tid ska skickas till patient/klient.

När bokningen sparas hos Tolkförmedling Väst avidentifieras telefonnumret, inga läsbara patientuppgifter finns därmed kopplade till bokningen.

Vad innehåller SMS:et?

SMS:et innehåller information om bokad/avbokad tid och registrerat kundnamn samt att SMS:et ej kan besvaras.

SMS:et skickas på bokat tolkspråk, se nedan exempel.

SMS-påminnelse samt SMS om avbokning på svenska och ukrainska.

Vad gäller kring samtycke?

För att skicka en SMS-påminnelse behöver samtycke inhämtas från patient/klient. Samtycke kan inhämtas muntligen eller skriftligen. För mer information se VGRs "Regional rutin för SMS-påminnelse" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och motsvarande dokument hos respektive kommun.

Tolkförmedling Väst tillhandahåller inga samtyckesblanketter. Om din verksamhet har behov av att översätta samtyckesblanketter på andra språk kan detta beställas via vår översättningsförmedling.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 12 juni 2024