Anslagstavla

Här kan du se publicerade protokoll och tillkännagivanden från direktionen.

Anslag

Sammanträde

2023-02-03

Paragrafer

§§ 499 -505

Anslaget publicerades

2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet i Göteborg

Protokoll 2023-02-03 , 256.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Överklagan
Ett beslut måste överklagas skriftligt och ska ange klaganden, vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det publicerades på anslagstavlan.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 februari 2023