Anslagstavla

Här kan du se publicerade protokoll och tillkännagivanden från direktionen.

Tillkännagivande

Fredagen den 17 november klockan 10:00 kommer direktionen sammanträda och följande beslutsärenden kommer behandlas; Delårsrapport 2023, återbetalning av eget kapital, budget och verksamhetsplan 2024-2026, direktionsmöten 2024, mötesform för direktionsmöten 2024, antal kontor, medarbetar- och arbetsmiljöpolicy, arbetsordning till direktionen, instruktion till förbundsdirektör, delegationsordning, attestförteckning, attestreglemente, prislista 2024 samt internkontrollplan 2024.

Allmänheten bjuds in till Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A för att delta på sammanträdet.

Anslag

Sammanträde

2023-11-17

Paragrafer

§§ 534-540

Anslaget publicerades

2023-11-17

Förvaringsplats för protokoll

Kansliet i Göteborg

Omedelbart justerat protokoll 2023-11-17 , 190.5 kB.

Anslag

Sammanträde

2023-11-17

Paragrafer

§§ 530-533, 541-547

Anslaget publicerades

2023-11-20

Förvaringsplats för protokoll

Kansliet i Göteborg

Protokoll 2023-11-17 , 181.4 kB.


Överklagan
Ett beslut måste överklagas skriftligt och ska ange klaganden, vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det publicerades på anslagstavlan.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 30 november 2023