Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 9 december

Fredagen den 9 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 9 december

Fredagen den 9 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Anslagstavla

Här kan du se publicerade protokoll och tillkännagivanden från direktionen.

Anslag

Sammanträde

2022-09-30

Paragrafer

§§ 480-488

Anslaget publicerades

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet i Göteborg


Protokoll 2022-09-30 , 324.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagan
Ett beslut måste överklagas skriftligt och ska ange klaganden, vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det publicerades på anslagstavlan.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022