Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor från förbundets tolkar.

För att få förfrågningar om uppdrag måste du schemalägga tillgänglighet i tolkappen.

  • För planerade uppdrag schemalägger du din tillgänglighet. T.ex. återkommande varje vecka kl. 07:00-17:00 måndag till fredag. Det är möjligt att lägga in tid som avviker från din schemalagda tid.
  • För akuta uppdrag lägger du dig tillgänglig mellan 30 minuter upp till 24 timmar åt gången.

Ta gärna hjälp av instruktionsfilmerna som du hittar under "Förfrågningar om uppdrag".

Ring oss på telefonnummer 0770-813 000 om du har frågor.

Förbundets tillsättningspolicy innebär att uppdrag ska tillsättas enligt

  1. Högsta tillgängliga kompetens.
  2. Avstånd vid platsuppdrag.
  3. Ranking baserat på ett visst antal parametrar.

En grundförutsättning för att få uppdragsförfrågningar är att man som tolk har schemalagt sin tillgänglighet.

Läs mer om olika typer av tillgänglighet.

På varje förfrågan ser du hur lång svarstiden är för att acceptera eller neka uppdraget.

Det är viktigt att du accepterar eller nekar så fort du kan. Om du inte har svarat när svarstiden löper ut försvinner uppdraget från dig och går vidare till nästa tolk. Svarstiden varierar beroende på vilken tid på dygnet det är.

Om kund avbokar ett uppdrag med status förfrågan kommer uppdraget att försvinna som förfrågan.

När du får förfrågan om ett uppdrag som du inte kan utföra väljer du att neka uppdraget. Då går förfrågan vidare till en annan tolk.

Tänk på att om du är schemalagd som tillgänglig förväntas du kunna acceptera uppdragsförfrågningar.

Uppdrag med mer än 24 timmar kvar till starttid kan du när som helst avboka i tolkappen. Gå till Aktuella uppdrag och tryck på Kan ej genomföra.

För att lämna tillbaka uppdrag med start inom 24 timmar behöver du kontakta oss via mail, chatt eller telefon.

Observera att återbud via mail gäller från det att mailet har hanterats av Tolkförmedling Väst.

Uppdrag som avbokas av kund inom 24 timmar till uppdragsstart ersätts med fullt arvode. Uppdrag som avbokas av kund fram till 24 timmar innan uppdragsstart arvoderas inte.

Nej, du ska inte rapportera dina utförda uppdrag. Den enda gången du behöver rapportera ett uppdrag är om uppdraget blev längre än bokad tid, då rapporterar du faktisk tolktid.

Rapportering av uppdrag som överskrider den bokade tiden görs i tolkappen, under återrapportera tid/rapportera tid. Ring oss på telefonnummer 0770-813 000 om du har frågor.

Du ser ditt arvode under Min profil och Arvode i tolkappen.

Ditt arvode betalas ut den 27:e varje månad. Då görs en utbetalning av den arvodesperiod som sträcker sig från den första till den sista i föregående månad. Om den 27:e infaller på en helg betalas arvodet ut vardag innan helg.

Läs mer om utbetalning av arvode.

Du kan enkelt lämna en synpunkt direkt genom bokningen i tolkappen eller i webbportalen.

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 20 maj 2024