Registrerad tolk

När du tolkar för TFV är det viktigt att du håller dig uppdaterad och informerad. Här på vår hemsida hittar du information, blanketter och länkar som du kan behöva i ditt arbete.

TFV förmedlar tolkuppdrag via app och webbtjänst och det är även där du lägger in ditt schema. Förfrågningar skickas sedan utifrån din lediga tid i kalendern. Om din kalender alltid är uppdaterad hjälper det oss i förmedlingsarbetet och du slipper förfrågningar för tider då du redan är upptagen.

Jourtolkningar

På vardagar kl. 17.00–08.00 och på helger är det tjänsten Akut tolk och vår jourservice som förmedlar tolkuppdrag. När du blir uppringd av jourservice talar de om att de ringer på uppdrag av TFV.

Tolkbricka

Du ska alltid använda din tolkbricka och ha den väl synlig vid uppdraget. Om du behöver en ny tolkbricka, kontakta oss.

Ersättning för kurser och prov

Om du går en utbildning och/eller gör Kammarkollegiets prov för
auktorisation kan du få ersättning för dina utgifter.

Utbetalningsspecifikation

Utbetalningsspecifikationen är elektronisk. Om du har konto i Nordea eller Swedbank ansöker du om detta hos din bank. Om du har konto i en annan bank får du elektroniska specifikationer via Kivra.

Rapportering till A-kassa

Om du behöver uppgifter till A-kassan kan du beställa ett intyg i vår app eller webbtjänst.

Försäkring och handledning

TFV har olycksfallsförsäkring som gäller under uppdragstid samt resa till och från dina uppdrag.

Vid behov erbjuds handledning.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 januari 2023