Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Tolka för oss

Vårt behov av tolkar varierar beroende på vad våra kunder efterfrågar. Det gäller både språk, tid på dygnet och perioder under året.

TFV:s tolkar finns över hela landet. En tolk arbetar på uppdrag och arvoderas för varje enskilt tillfälle. Du som tolk väljer själv när du kan ta ett uppdrag.

Välkommen med din intresseanmälan!

Motsvarande gymnasiekompetens eller utbildning från högskola och/eller universitet. Intyg om auktorisation eller tolkutbildning från MYh, Yh eller TÖI.
Personuppgifter
Personuppgifter
Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 31 augusti 2022