Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng

Möt våra tolkar- Hussain Ali Abdul-Amir

Varje månad utför TFV:s tolkar omkring 30 000 uppdrag inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vi möter några av dem för att få veta mer om deras vardag och yrkesroll.

Hussain Ali Abdul-Amir började sin väg till att bli tolk under 2015. Just då var efterfrågan på tolkar stor och möjligheterna till arbete nästintill oändlig. Trots det så valde Hussain Ali Abdul-Amir att prioritera grundutbildningen till kontakttolk framför fullbokade arbetsdagar.

— Det är klart att det var lockande att jobba istället för att gå på föreläsningar några dagar i veckan men dåvarande verksamhetschefen i Borås uppmuntrade mig att fokusera på utbildningen. Det är jag glad för idag, allt var lättare när jag hade kunskap och rätt verktyg för att vara en professionell tolk.

Inför varje ny arbetsdag förbereder sig Hussain Ali Abdul-Amir på samma sätt. Han ser över morgondagens uppdrag, resvägar, möjliga parkeringsplatser och vilken typ av samtal som uppdraget kan komma att handla om. Numera har han även sina egna terminoligilistor som han använder både före och under uppdragen.

— Jag gillar att lägga ribban högt och att alltid göra mitt bästa. Alla förberedelser gör att jag får bättre flyt under arbetsdagen, säger Hussain Ali Abdul-Amir.

Något av det bästa med tolkyrket tycker han är variationen, att ingen dag är den andra lik och att han aldrig kan veta vad som väntar. En oförutsägbarhet som andra kanske skulle uppleva som jobbig men som han uppskattar.

Wenny Lekardal framför blommor.

Hussain Ali Abdul-Amir

Ålder: 38 år

Språk: arabiska

Kompetens: utbildad tolk

Arbetat som tolk sedan: 2015

Bästa med tolkyrket:
Det är så mycket. Möjligheten att hjälpa andra och känslan av att göra något viktigt.

— Jag gillar själva överraskningsmomentet. Att jag behöver anpassa mig efter varje situation och vad som händer just där och då.

Hussain Ali Abdul-Amir har aldrig ångrat sitt yrkesval, även om vissa samtal kan vara väldigt svåra.

— Ibland känns det som att det är jag som tolk som lämnar svåra besked och att jag får ta emot rädsla eller sorgsna blickar istället för en läkare. Men jag kan inte ändra det som sägs, inte förfina eller förenkla situationen utan bara säga som det är.

"Jag kan inte ändra det som sägs, inte förfina eller förenkla situationen utan bara säga som det är".

Hussain Ali Abdul-Amir tror att vissa samtal alltid kommer att påverka honom och att det kan lämna sina spår men han försöker mest se positivt på sin roll som tolk, att den möjliggör samtalet mellan personer som inte talar samma språk.

— Jag försöker säga till mig själv att någon måste meddela detta budskap till en patient, jag är bara ett verktyg för att göra det möjligt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 15 september 2021