Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Kulturdialog

TFV erbjuder "Kulturdialog", en ny tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation.

Människor i olika åldrar och etniciteter, illustration

En kulturdialog ökar kunskap och förståelse för de kulturella utmaningar som kan uppstå mellan tolkanvändare, tolkbehövande och tolk i en tolksituation.

Kulturdialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts.

Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Kulturdialog kan erbjudas på plats hos kund och anpassas då till målgruppens specifika behov och önskemål.

Boka Kulturdialog på er arbetsplats

Node 'Mainne Eriksson' with URL 'https://www.tolkformedlingvast.se/4.39fca04516faedec8b211e11.html' not found
Node 'Caroline Lundh Andrén' with URL 'https://www.tolkformedlingvast.se/4.14a48d8916d8b55be7b1ac10.html' not found
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022