Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet av ukrainska tolkar är stort. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet av ukrainska tolkar är stort. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng

Kulturdialog

TFV erbjuder "Kulturdialog", en ny tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation.

Människor i olika åldrar och etniciteter, illustration

En kulturdialog ökar kunskap och förståelse för de kulturella utmaningar som kan uppstå mellan tolkanvändare, tolkbehövande och tolk i en tolksituation.

Kulturdialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts.

Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Innan sommaren erbjuder vi tre tillfällen för kulturdialog på plats i Göteborg. Kulturdialog kan även erbjudas på plats hos kund och anpassas då till målgruppens specifika behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

Anmälan Kulturdialog 23 maj

Anmälan Kulturdialog 30 maj

Anmälan Kulturdialog 8 juni

Anmälan Kulturdialog 15 juni

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 9 maj 2022