Vikten av att förstå varandras förutsättningar i tolkade samtal

I måndags träffade Tolkförmedling Väst enheten för öron, näsa och hals på Capio Lundby Specialistsjukhus.

Fotografi på fem kvinnor.

Åsa Robsinson med kollegorna Yvonne Smedstad (audionom), Linda Hageström (sjuksköterska) och Malin Tongnuson (sjuksköterska).

Varje termin träffar Tolkförmedling Väst kunder från olika verksamheter för att skapa dialog kring såväl bokning som användning av tolk. Åsa Robinson arbetar bland annat som lärare på en av Sahlgrenskas ledarskapsutbildningar för ST-läkare och har varit initiativtagare till flera träffar. I måndags deltog hon själv, då i rollen som överläkare tillsammans med ett trettiotal kollegor från enheten för öron, näsa och hals på Capio Lundby Specialistsjukhus.

– Jag tycker att det är viktigt att vårdpersonal får möjlighet att träffa både aktiva tolkar och representanter från Tolkförmedling Väst i en lugn miljö. Det bidrar till ökad förståelse för varandra. Flera av oss använder tolk dagligen, men vi har aldrig tid för samtal om hur vårt samarbete ska bli bättre, säger Åsa Robinson.

Dialogträff – för ökad kvalitet på tolkade samtal

Varje dialogträff anpassas efter kundens specifika verksamhet. Under måndagens träff uppstod intressanta samtal och reflektioner kring till exempel hur tolkanvändare kan underlätta för tolken när det är flera personer i rummet, vad som gäller vid jävsituationer och varför det inte åligger tolken att fylla i en hälsodeklaration.

– Det finns mycket jag kommer att göra annorlunda efter det här samtalet. Jag kommer till exempel boka längre tid för mötet och skriva information om vad samtalet handlar om vid bokning, säger en av deltagarna efter träffen.

Åsa Robinson instämmer och berättar att hon tack vare dialogträffarna samarbetar bättre med de tolkar hon möter i sin kliniska vardag.

– Jag har en ökad förståelse för de utmaningar som kan uppstå och jag försöker på olika sätt se till att hjälpa tolken så att förhållandet mellan tolk och patient kan hållas professionellt, säger Åsa Robinson.

Boka kundmöte

Är din verksamhet intresserad av en liknande träff med Tolkförmedling Väst? Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig!

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 22 mars 2024