Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Tolkar utbildades i Socialtjänsten

Den 16 mars hölls årets första omgång av Fördjupningskurs för tolkar – ”Socialtjänsten”.

Många av förbundets uppdrag utförs inom socialtjänsten. Det är därför viktigt att tolkar får mer kunskap om begrepp och lagar inom området. Kursen handlar bland annat om Socialtjänstlagen (Sol), ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut, barnavårdsutredning samt äldreomsorg. Den tar också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom socialtjänsten.

Kursen kommer även att erbjudas i juni, läs mer här.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 17 mars 2023