Kulturdialog med KOL-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhus

Den 10 mars hölls en kulturdialog för KOL-centrum med 15 deltagare.

Tolkarna Roshna Walee och Noha Aleryna.

Kulturdialog är en tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation. Dialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts. Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Det är ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Verksamhetschef Caroline Lundh Andrén inledde dialogföreläsningen med att berätta om tolkens roll som uppdragstagare samt vad God tolksed innebär.

Kulturdialogen hölls vidare av två tolkar utbildade för uppdraget, Roshna Walee och Noha Aleryani. Dialogen varvades med rollspel av tolkarna och frågor från deltagarna, som alla reflekterade kring det tolkade samtalet och hur det kan bli så bra som möjligt för den tolkbehövande och tolkanvändaren.

Det blev flera aha-upplevelser för deltagarna. En medarbetare uttryckte det på följande sätt;

”Kulturdialogen har gett mig större förståelse och konkreta tips på vad jag som tolkanvändare behöver tänka på i kommande samtal där tolk deltar. Jag behöver bli bättre på att ställa kontrollfrågor till mina patienter”

Deltagarna var en mycket engagerad grupp som ställde frågor, reflekterade och förde dialog om hur de tillsammans kan bli än bättre i samtal med patienter där tolk behövs.

Om du vill boka en kulturdialog. Klicka på länken och inkom med din anmälan. Tjänsten är kostnadsfri.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 14 mars 2023