Intervju: Varför blev du SRHR-tolk?

Tolkarna Farzad och Uliana berättar om värdet av att utbilda sig till SRHR-tolk.

Farzad Omidi och Uliana Andersson.

Förbundets kunder efterfrågar SRHR–utbildade tolkar vilket gör att dessa tolkar kan erbjudas fler uppdrag. SRHR-utbildningen syftar till att ge tolken grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom området SRHR - Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter.

Förbundet har ställt några frågor till två SRHR-tolkar, Uliana Andersson och Farzad Omidi, som båda utbildades i SRHR 2022.

Vad du tyckte om utbildningen?

Uliana: Den var informativ och kunskapsrik och precis vad jag behövde för att förstå vikten av känsliga tolkningar. Var och varannan tolkning är ju egentligen känslig!

Farzad: Kursen har underlättat utförandet av mina uppdrag och har gett mig ofantlig mycket kunskap om normer, hbtq, sexualitet och relationer. Mina tolkningsuppdrag kan utföras på ett säkert och professionellt sätt.

På vilket sätt har du haft nytta av kursen i tolkyrket?

Uliana: Jag har fått mycket djupa kunskaper vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kursen har gett mig en vokabulär och en förståelse som jag kommer att använda i framtida tolkningssituationer.

Farzad: Kursen har hjälpt mig på många sätt i mina tolkuppdrag. Ett exempel är ett tillfälle när jag tolkade på en ungdomsmottagning och det uppkom en känslig situation för patienten angående sitt kön. Tack vare utbildningen kunde jag använda mig av termer och begrepp som var lämpliga för situationen. Jag kan nu hantera känsliga frågor om integritet på så sätt att jag inte diskriminerar någon och klienterna kan känna att de har tillit till mig oavsett kön och sexualitet.

Förbundet bjuder in till SRHR kurs i april 2023. Deltagande är kostnadsfritt och det utgår ett timarvode om 190kr/h vid deltagande. Missa inte att anmäla dig!

Läs mer om hur anmäler dig via denna länk

Tolkar som intervjuades:

Namn: Uliana Andersson
Språk: ukrainska
Kompetens: Utbildad tolk, SRHR-tolk
År i tolkyrket: 1. Tolkar vid sidan av studier på Universitet.
Bästa med yrket: Att få två parter kommunicera med varandra utan att ha ett gemensamt språk.
Varför valde du att bli tolk: Jag fanns där det behövdes hjälp som mest. Nu tror jag att jag kommer stanna i yrket ett tag.
Ålder: 26

Namn: Farzad Omidi
Språk: persiska
Kompetens: Utbildad tolk, SRHR-tolk
År i tolkyrket: 2 år
Bästa med yrket: Att göra det möjligt för människor att kommunicera med varandra.
Varför valde du att bli tolk: Jag är nyfiken på att lära mig nya språk och kunskaper och yrket som tolk möjliggör att jag kan fördjupa mig både i mitt modersmål och i svenskan, men också i olika yrkeskategorier. Som tolk blir man inte bara en skicklig och professionell tolk utan man lär sig kunskap inom många ämnen såsom sjukvård, samhälle, migration, juridik, skola m.m.
Ålder: 39 år

Vad är en SRHR-tolk?

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. En SRHR-tolk får kunskaper om bland annat normer, hbtq, sexualitet, relationer och privatliv.

Exempel på verksamheter inom sjukvården där en SRHR-tolk kan vara relevant:  mödravård, infektionsmottagning, hud- och könsmottagning, gynmottagning, barnmorskemottagning, psykiatri, socialtjänst, skola, familjerådgivning, HVB, behandlingshem, med mera.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 2 februari 2023