Arvoden 2023

Arvoden 2023 gäller från och med 2023-01-01.

Tolkuppdrag på plats och distans

Nivå

Arvode
kr/tim

Auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk

490 kr

Auktoriserad tolk

412 kr

Utbildad tolk med något av följande:

- utbildningsbevis från TÖI:s kontakttolkutbildning

- utbildningsbevis eller validering från MYH:s kontakttolkutbildningar

- examensbevis från yrkeshögskola, 300 YH-poäng

- godkänt resultat i alla delar av TFV:s eller TSR:s kunskapstest

- godkänd i alla delar på skriftliga auktorisationsprovet med komplettering av godkänt muntligt test hos TFV

- tidigare auktoriserad tolk.

330 kr

Grundutbildad tolk med något av följande:

- avslutad utbildning (introduktion, migration, juridik, samhälle och sjukvård)

- arbetsmarknadsutbildning

- Försvarsmaktens utbildning för militärtolkar.

250 kr

Registrerad tolk med genomförd introduktionskurs samt godkänt resultat i rekryteringstest.

220 kr

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats

6,50 kr/km (minst 80 kr)

Obekväm arbetstid (OB)

Beskrivning


Tillägg

Tillägg för tolkuppdrag som utförs kl. 18.00 till 07.00 vardagar samt lördagar och söndagar hela dygnet.

+ 50%

Tillägg för tolkuppdrag som utförs under storhelger kl. 00.00 till 24.00 (långfredag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton med efterföljande helgdagar). Gäller även dag före berörda helgdagar från kl. 18.00 samt till kl. 07.00 efterföljande vardag.

+100%

Specialuppdrag

Beskrivning

Tillägg

Tolkning som kräver förberedelse i olika grad, kunskaper inom ett specialområde eller specifik tolkteknik. Uppdraget arvoderas med ett procentuellt tillägg på ordinarie timarvode. Eventuellt tillkommer arvode för förberedelsetid vilket bedöms av TFV.


+ 25%

Undervisnings- och bedömningsuppdrag

Beskrivning

Arvode kr

Undervisning*

470 kr/tim

Rättning och bedömning

470 kr/tim

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats

6,50 kr/km (minst 80 kr)

*Arvode enligt kompetens, dock lägst 470 kr/tim.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 6 februari 2023