Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Arvoden 2021

Arvoden 2021 gäller från och med 2021-01-01.

Tolkuppdrag på plats och distans

Nivå

Arvode
kr/tim

Auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk

420 kr

Auktoriserad tolk med speciell kompetens som rättstolk

412 kr

Auktoriserad tolk

350 kr

Godkänd (utbildad) tolk med något av följande:

- utbildningsbevis från TÖI:s kontakttolkutbildning

- utbildningsbevis eller validering från MYH:s kontakttolkutbildningar

- examensbevis från yrkeshögskola, 300 Yh-poäng

- godkänt resultat i alla delar av TFV:s eller TSR:s kunskapstest

- godkänd i alla delar på skriftliga auktorisarionsprovet med komplettering av godkänt muntligt test hos TFV

- tidigare auktoriserad tolk.

262 kr

Godkänd tolk med godkänt resultat i rekryteringstest och avslutad grundutbildning.

224 kr

Godkänd tolk med godkänt resultat i rekryteringstest, påbörjad grundutbildning samt avslutad introduktionskurs.

194 kr

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats.

6,30 kr/km (minst 80 kr)

Obekväm arbetstid (OB)

Beskrivning


Tillägg

Tillägg för tolkuppdrag som utförs kl. 18.00–07.00 vardagar samt lördagar och söndagar hela dygnet.

+ 50%

Tillägg för tolkuppdrag som utförs under storhelger kl. 00.00–24.00 (långfredag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton med efterföljande helgdagar). Gäller även dag före berörda helgdagar från kl. 18.00 samt till kl. 07.00 efterföljande vardag.

+100%

Specialuppdrag

Beskrivning

Tillägg

Tolkning som kräver förberedelse i olika grad, kunskaper inom ett specialområde eller specifik tolkteknik. Uppdraget arvoderas med ett procentuellt tillägg på ordinarie timarvode. Arvode för eventuell förberedelsetid bedöms av TFV.

+ 25%

Undervisnings- och bedömningsuppdrag

Beskrivning

Arvode kr

Undervisning

460 kr/tim (ev. förberedelse inkluderat)

Bedömning av färdigheter vid rollspel

460 kr/tim (ev. förberedelse inkluderat)

Bedömning av 1-5 skriftliga terminologitest

460 kr

Bedömning av en översättningstext

460 kr

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats

6,30 kr/km (minst 80 kr)


Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 10 maj 2021