Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande
Använd telefontolk för att minska smittspridning

Med anledning av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.

Stäng meddelande

Intresseanmälan översättare

Vårt behov av översättare varierar beroende på vad våra kunder efterfrågar.

TFV:s översättare arbetar på uppdrag och arvoderas för varje enskilt tillfälle. Välkommen med din intresseanmälan!


Betyg från gymnasium, högskola och/eller universitet. Intyg om utbildning, auktorisations- eller utbildningsbevis från MYh/TÖI.
Personuppgifter
Personuppgifter
Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 mars 2020