Tolk och översättare

Tolkförmedling Väst erbjuder tolk på över
100 språk och utför olika typer av översättningar.

Varje månad utför TFV:s tolkar i genomsnitt 30 000 uppdrag inom främst hälso- och sjukvård, skola och omsorg.

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 22 juni 2020