Organisation och ledning

Förbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör som tillsammans med förbundets medarbetare verkställer de politiska besluten.

Organisation

Organisationsschema, illustration

Organisationsschema för Tolkförmedling Väst.

Ledning

Foto på förbundsdirektör Åsa Fröding

 

Åsa Fröding
Förbundsdirektör


Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 16 januari 2024