Organisation och ledning

Förbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör som tillsammans med förbundets medarbetare verkställer de politiska besluten.

Åsa Fröding

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 5 maj 2020