Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Verksamhet

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund. Medlemmar är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt ytterligare 41 kommuner i Västra Götalands län.

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.
Varje månad utför våra tolkar i genomsnitt 30 000 uppdrag inom främst hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vi utför även översättningar.

Karta över Västra Götalands län som visar Tolkförmedling Västs medlemmar.

Medlemmar i Tolkförmedling Väst.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 4 februari 2022