Rapportering om missförhållanden

För rapportering om eventuella missförhållanden inom Tolkförmedling Väst skicka e-post till kansli@tolkformedlingvast.se eller ring förbundssekreteraren på 010-211 73 79.

Inrapporterat missförhållande hanteras enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 15 maj 2024