Förbundets ledord

Ledorden är en del av förbundets varumärke och talar om vad förbundet står för. Ledorden ska genomsyra verksamheten.

Professionalitet

  • Professionalitet är att ha hög kvalitet i våra tjänster.
  • Professionalitet är att ha rätt kompetens i alla led.
  • Professionalitet är att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Tillgänglighet

  • Tillgänglighet är att kunden alltid kan nå oss.
  • Tillgänglighet är att våra tjänster utförs när och där kunden behöver dem.
  • Tillgänglighet är att vi gör vårt yttersta för att tillgodose kundens behov.

Trygghet

  • Trygghet är att kunden kan lita på oss.
  • Trygghet är att kunden kan påverka verksamheten.
  • Trygghet är att verksamheten präglas av öppenhet och respekt.
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 22 december 2020