Förmedlingskontor Borås

Kontakt

Förmedlingskontor Borås
Besöks- och postadress:
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Mainne Eriksson
tf. Verksamhetschef

Telefon: 010-211 74 90
E-post: mainne.eriksson@tolkformedlingvast.se

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 september 2023