Stäng

VGR använder skärmtolk

I VGRs digitala tjänst "Mitt Vårdmöte" möts patient och vårdpersonal i en app. I detta digitala vårdmöte finns nu möjligheten att använda språktolk. Självklart tillhandahålls tolkarna av Tolkförmedling Väst.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 2 juli 2020