SMS-påminnelse på olika språk till patient/klient/brukare

Du kan nu med ett enkelt knapptryck aktivera en SMS-påminnelse på bokat tolkspråk.

När du bokar tolk via vår bokningssida Länk till annan webbplats. kan du nu kostnadsfritt aktivera en SMS-påminnelse på valt tolkspråk till patient/klient om den bokade tiden. SMS:et skickas ut två dagar innan bokad tid om du som kund inte anger annat.

Om du avbokar tolken efter att SMS-påminnelsen har skickats ut kommer du att kunna välja om ett nytt SMS på valt tolkspråk om avbokad tid ska skickas till patient/klient.

När bokningen sparas hos Tolkförmedling Väst avidentifieras telefonnumret, inga läsbara patientuppgifter finns därmed kopplade till bokningen.

Vad innehåller SMS:et?

SMS:et innehåller information om bokad/avbokad tid och registrerat kundnamn samt att SMS:et ej kan besvaras.

SMS:et skickas på bokat tolkspråk, se nedan exempel.

SMS-påminnelse samt SMS om avbokning på svenska och ukrainska.

Tillgängliga språk

SMS-funktionen är inledningsvis tillgänglig på följande språk; albanska, arabiska, ashkali (kosovodialekt), bosniska/kroatiska/serbiska (BKS), dari, engelska, finska, franska, persiska, rikskinesiska (mandarin), ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska, turkiska, tyska och ukrainska.

SMS-funktionen kommer endast att vara synlig vid bokning av ovan språk.

Vad gäller kring samtycke?

För att skicka en SMS-påminnelse behöver samtycke inhämtas från patient/klient. Samtycke kan inhämtas muntligen eller skriftligen. För mer information se VGRs "Regional rutin för SMS-påminnelse" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och motsvarande dokument hos respektive kommun.

Tolkförmedling Väst tillhandahåller inga samtyckesblanketter. Om din verksamhet har behov av att översätta samtyckesblanketter på andra språk kan detta beställas via vår översättningsförmedling.

Så här aktiverar du SMS-påminnelsen

  1. Logga in på bokningssidan Länk till annan webbplats..
  2. Påbörja din bokning.
  3. Klicka i rutan för ” SMS-påminnelse om bokad tid till patient/klient på valt språk” och ange telefonnummer.
  4. Säkerställ att avsändarnamnet är korrekt. Om du vill ändra namn, vänligen kontakta oss.
  5. Klicka i rutan om angivet telefonnummer kan användas för att skicka SMS enligt inhämtat samtycke från patient/klient.
  6. Ange om du vill att SMS-påminnelsen ska skickas ut tidigare eller senare än 48 timmar innan den bokade tiden.
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 12 juni 2024