Möt våra tolkar - Abdi Salah

Varje månad utför TFV:s tolkar omkring 30 000 uppdrag inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vi möter några av dem för att få veta mer om deras vardag och yrkesroll.

Tolken Abdi Salah håller i ett anteckningsblock och penna.

Abdi Salah har alltid med sig penna och anteckningsblock till sina uppdrag.

Abdi Salah är tolk i somaliska och har arbetat som tolk hela sitt vuxna liv, både i och utanför Sverige. Han har tolkat inom många olika verksamheter och även om han har stor erfarenhet, ser han sig inte som fullärd.

Abdi Salah söker hela tiden ny kunskap, bland annat genom att samtala med landsmän från olika områden i Somalia för att bli bättre på olika dialekter eller genom att diskutera olika situationer tillsammans med sina tolkkollegor.

— Även om jag har arbetat länge som tolk kan jag inte förvänta mig att jag ska förstå alla svenska ord och idiomatiska uttryck, inte heller förstå allt i de olika kulturerna. Både språket och kulturen utvecklas och förändras hela tiden.

Ordet ansvar återkommer flera gånger när Abdi Salah berättar om sina erfarenheter och reflekterar kring sin yrkesroll som tolk.

"Om jag inte förstår någonting som sägs måste jag fråga istället för att gissa och riskera att tolka fel. Om något tolkas fel kan det bli stora konsekvenser."

— Det är väldigt viktigt för mig och mina kollegor att förstå att vi inte ska lägga oss i ett samtal när vi tolkar. Mitt ansvar är att tolka så korrekt som möjligt och endast det, även om det inte finns ett motsvarande ord som går att översätta direkt. Om jag inte förstår någonting som sägs måste jag fråga istället för att gissa och riskera att tolka fel. Om något tolkas fel kan det bli stora konsekvenser.

Även om hans roll som tolk är att återge samtalet så exakt som möjligt är det i vissa situationer väldigt svårt. Abdi Salah berättar om komplexa samtal där det ibland är svårt att återge vad som sägs, exempelvis om det handlar om personer med psykisk sjukdom eller barn med autism.

— Då är det min uppgift att förklara för kunden att det patienten eller klienten säger är otolkbart och att jag inte kan återge allt som sägs. Det är att ta ansvar och vara professionell.

Inför varje tolkuppdrag förbereder han sig genom kontrollera vilken kund han ska till och om det finns någon information om vad samtalet ska handla om. Inför vissa tolkningar finns förberedelsematerial att ta del av.

— Även om jag förbereder mig så kan jag aldrig veta vilket samtal som ska äga rum eller vad som kommer att hända, säger Abdi Salah.

På tolkuppdrag har han alltid med sig sitt anteckningsblock och penna. Han noterar nyckelord som hjälper honom vid tolkning av långa meningar, något han också rekommenderar alla sina tolkkollegor att ha. Beroende på situation antecknar han olika mycket.

— Även om jag har ett bra arbetsminne så är det ett oerhört viktigt verktyg för mig.

Förutom att använda anteckningsblock skulle han även vilja ge sina kollegor, särskilt nya tolkar, tre tips:

  • Var noga med presentationen så att det är tydligt för alla parter vilken roll du som tolk har.
  • Tolka aldrig uppdrag om du är jävig.
  • Sök hela tiden ny kunskap om dialekt- och kulturskillnader i ditt tolkspråk men även om det svenska språket och samhället. Dela erfarenheter med andra.

Abdi Salah

Ålder: 50 år

Språk: Somaliska

Kompetens: Utbildad tolk

År i yrket: Arbetat som tolk hela sitt vuxna liv. Arbetar för TFV sedan 2013.

Bästa med yrket: Det stora ansvaret som kommer med yrket. Att bidra till att personer som inte talar samma språk ändå kan prata och förstå varandra.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 april 2021