Stäng

Använd distanstolk för att minska smittspridning

För att dämpa spridningstakten av covid-19 uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda sig av telefontolk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Använd tolk på distans
Med anledning av myndighetens rekommendation uppmanar vi våra kunder att i största möjliga mån använda telefontolk när det inte är avgörande för vårdinsatsen att ha en tolk på plats.


Bedömning av smittorisk vid tolkning
Vid tolkning på plats bedömer tolkanvändaren risken i den aktuella vård- och omsorgssituationen. Tolken förhåller sig därmed till tolkanvändarens bedömning.


Våra kontor
endast öppna för planerade besök
För att bidra till att dämpa spridningstakten av coronaviruset har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.

Tolkförmedling Väst följer händelseutvecklingen gällande covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 25 januari 2021