Använd distanstolk för att minska smittspridning

För att minska smittspridningen av covid-19 uppmanar vi dig att i största möjliga mån använda tolk på distans.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi dig att i största möjliga mån använda telefontolk eller skärmtolk när inte tolksituationen kräver en tolk på plats.

Bedömning av smittorisk vid tolkning

Vid tolkning på plats bedömer tolkanvändaren risken i den aktuella tolksituationen. Tolken förhåller sig till tolkanvändarens bedömning.

Öppet för planerade besök

För att minska smittspridningen har förbundets kontor endast öppet för planerade besök.

Tolkförmedling Väst följer händelseutvecklingen gällande covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 6 maj 2021