Grundutbildning i samarbete med Folkuniversitetet

Är du tolk i arabiska, somaliska, franska eller BKS men saknar grundutbildning? Nu har du möjlighet att anmäla intresse till Folkuniversitetets grundutbildning för kontakttolkar.

I samarbete med Folkuniversitetet erbjuder vi våra tolkar möjligheten att anmäla intresse till Folkuniversitets grundutbildning för kontakttolkar.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under ca 40 veckor på deltid med start den 14 januari 2021. Det finns goda möjligheter att kombinera dina studier med till exempel arbete, men omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 20 timmar per vecka till studier.

I distansutbildningen kan du själv styra över den tid som du lägger ner på studierna. Utbildningen innehåller förutom distansdelen sex obligatoriska närträffar i Göteborg då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar.

Förkunskapskrav

  • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk).
  • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
  • Mycket goda kunskaper i tolkspråket .
  • Aktiv tolk på Tolkförmedling Väst

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas av Folkuniversitetet till ett antagningsprov. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift, bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov i båda tolkspråken.

Kursinnehåll

Introduktionskurs – 30 studietimmar
Socialtolkning – 105 studietimmar
Sjukvårdstolkning – 120 studietimmar
Juridikens grunder – 140 studietimmar
Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

Tolkningsteknik och tolketik – 60 studietimmar
Språkfärdighet, svenska i tolkning – 30 studietimmar

Kostnad

4200 kr. Du kan ansöka om ersättning hos Tolkförmedling Väst för kostnaden efter genomförd och godkänd utbildning.

Anmäl dig

 

Logotyp Folkuniversitetet Göteborg
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 november 2020