Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 9 december

Fredagen den 9 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 9 december

Fredagen den 9 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng

Uppskattad dialog i Göteborg

Värdefulla insikter och nya tankar om hur kulturkrockar kan undvikas. Det är något av vad deltagarna i torsdagens kulturdialog fick med sig.

Bild

Kulturdialogen ägde rum på Tolkförmedling Västs kontor i Göteborg, och hölls av tolkarna Roshna Walee och Noha Aleryani.

De berättade om sina egna erfarenheter av att tolka i situationer där de märkt att kulturkrockar gjort att tolkanvändare och tolkbehövande, inte förstått varandra.

Deltagarna, som kom från olika verksamheter inom Göteborgs stad, deltog aktivt i dialogen och alla bidrog med synpunkter och reflektioner.

– Många deltagare uttryckte att kulturdialogen gav värdefulla insikter och att det här är något som alla som använder tolk borde få höra, säger verksamhetschef Mainne Eriksson, som ansvarade för träffen.

Här kan du läsa mer om Tolkförmedling Västs tjänst kulturdialog.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 18 november 2022