Vad händer med min registrerade kompetensnivå?

Vi har samma kompetensnivå registrerad på dig även fortsättningsvis. Vissa benämningar är däremot nya.

Kompetensnivåerna delas in i:

  • Auktoriserad tolk med speciell kompetens som rättstolk
  • Auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk
  • Auktoriserad tolk (AT)
  • Utbildad tolk (UT) (tidigare 1C)
  • Grundutbildad tolk (GrT) (tidigare 1B)
  • Registrerad tolk eller tolkaspirant (RegT) (tidigare 1A)
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 27 april 2020