Vad får jag för arvode för Akut tolk-tjänsten?

Den här typen av uppdrag är ofta korta men du blir alltid arvoderad som vid en telefontolkning, minimum 30 minuter.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 27 april 2020