Väljer alltid telefontolk

Fler och fler har upptäckt fördelarna med tolk via telefon och skärm. Cityläkarna i Borås använder tolk flera gånger varje dag och för dem är telefontolk alltid förstahandsvalet.

Cityläkarna i Borås är vana användare av telefontolk. Hittills i år har de haft över 1200 telefontolkningar och omkring en handfull tolkningar på plats.

— Nu i pandemitider är det såklart jättebra att ha en tolk på telefon för att minimera trängseln men för oss är det egentligen ingen stor förändring från hur det var innan pandemin, säger Mikael Krantz, vårdcentralschef.

Mikael Krantz ser flera fördelar med att inte ha tolken i samma rum som den tolkbehövande.

— Det är såklart ekonomiskt fördelaktigt men också bättre i många situationer. Om du till exempel ska genomföra en gynundersökning är det ofta mer besvärligt att ha en extra person i rummet.

Kamila Nilsson arbetar i receptionen hos Cityläkarna i Borås och är den som administrerar alla tolkbeställningar.

— Det är ju även jag som registrerar återkoppling på beställningarna och det är inte ofta det finns något att anmärka på. Det fungerar väldigt bra och det är därför det också är så självklart för oss att välja tolk via telefon, säger Kamila Nilsson.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 september 2021