Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Det stora akuta behovet av ukrainska tolkar har minskat något men är dock fortsatt högt. Efterfrågan av ukrainska tolkar har tidigare varit lågt i Sverige och de få tolkar som finns är verksamma hos flera förmedlingar och i hela Sverige.

Tolkförmedling Väst har sedan Rysslands invasion i Ukraina arbetat intensivt med att identifiera ukrainsktalande personer som snabbutbildats för att möta det ökade behovet av ukrainska tolkar. Även om förbundet i dagsläget har avsevärt fler ukrainska tolkar är framförallt tillgången till platstolk begränsad. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er därför att om möjligt beställa telefontolk.

Flertalet personer från Ukraina talar fler språk än ukrainska, t.ex. ryska, engelska, belarusiska, moldaviska och polska. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 23 september 2022