Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. Efterfrågan har tidigare varit låg i Sverige och därför finns det mycket få ukrainska tolkar. De få tolkar som finns är verksamma hos flera förmedlingar och i hela Sverige.

Tolkförmedling Väst arbetar intensivt med att identifiera ukrainsktalande personer som kan snabbutbildas för att möta det ökade behovet av ukrainska tolkar.

För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Tillgången till platstolk är begränsad.

Flertalet personer från Ukraina talar fler språk än ukrainska, t.ex. ryska, engelska, belarusiska, moldaviska och polska. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 juli 2022