Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Goda resultat i årets tolkenkät

I september skickades årets tolkenkät ut. Nu är resultatet sammanställt.

En illustration över ett enkätblad med en sur, neutral och ledsen gubbe.

Tolkenkäten genomförs årligen för att ge förbundets tolkar möjlighet att svara på frågor om tolkyrket och Tolkförmedling Väst som uppdragsgivare. Svaren är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Resultatet visar bland annat att majoriteten trivs i tolkyrket, har lätt för att följa tolketiken och värdesätter den kompetensutveckling som Tolkförmedling Väst erbjuder.

Högt ambassadörskap

Vidare visar resultatet att majoriteten är stolta att tolka för Tolkförmedling Väst och skulle rekommendera andra att bli uppdragstagare för förbundet.

"Tolkförmedling Väst är den bästa uppdragsgivaren jag har haft under mina 32 år som tolk. Ni tillsätter uppdragen enligt kompetens. Jag är nöjd och stolt över det." (auktoriserad tolk).

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023