Stäng

Kulturdialog med socialförvaltningen Hisingen

Vilka kulturella utmaningar kan uppstå, och hur kan de undvikas, under ett samtal genom tolk?

Två kvinnor som står framför en filmduk med där det står "Välkommen till Kulturdialog!"

Noha och Roshna är två erfarna tolkar som är utbildade i dialogföreläsning för jämlika tolkmöten.

Den här veckan har tolkarna Noha och Roshna, tillsammans med verksamhetschefer från Tolkförmedling Väst, besökt socialförvaltningen Hisingen för ytterligare tre kulturdialoger.

Dialogerna innehöll rollspel och diskussioner kring kulturella utmaningar som kan uppstå när tolk används i en klientsituation. Tolkarna talade utifrån sina egna erfarenheter, och deltagarna fick möjlighet att utbyta tankar och tips på hur de som tolkanvändare kan undvika liknande kulturella utmaningar.

"Det här skulle jag ha behövt höra för 20 år sedan när jag började arbeta som handläggare!"

Något som belystes är värdet av att ställa kontrollfrågor för att säkerställa att klient och handläggare talar om samma sak. Även hur viktigt det är att beskriva termer som inte alltid är så självklara.

Boka Kulturdialog

Är din verksamhet intresserad av en kulturdialog tillsammans med Tolkförmedling Väst? Gör en intresseanmälan idag så kontaktar vi dig!

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 22 september 2023