Stäng

Kundmöte hos habilitering Frölunda barn och ungdom

Den 4 september träffade Tolkförmedling Väst 75 medarbetare hos habilitering Frölunda.

Ett fotografi på två kvinnor framför en skylt där det står "Habilitering".

Verksamhetscheferna Mainne Eriksson och Caroline Lundh Andrén höll i höstens första kundmöte om "Att använda tolk".

Vilken är tolkens roll och vad kan tolkanvändare göra för att skapa ett bra samtal? Det, och mycket annat, berördes under höstens första kundmöte "Att använda tolk" hos habilitering Frölunda barn och ungdom.

– En förutsättning för ett lyckat samtal genom tolk är att förstå tolkanvändarens respektive tolkens roll. Som tolkanvändare är man ansvarig i sakfrågan, och som tolk för språkfrågan, säger verksamhetschef Caroline Lundh Andrén.

Under mötet uppstod även intressanta reflektioner kring fördelarna med distanstolkning och varför ett tolkat samtal tar längre tid. Deltagarna lyfte också att tolkar med utbildning i SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) är efterfrågat.

Boka kundmöte

Är din verksamhet också intresserad av ett besök från Tolkförmedling Väst? Välkommen att kontakta oss!

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 5 oktober 2023