TFV:s medverkan i Pride Park

Förra veckan deltog TFV i Pride Park tillsammans med VGR och SRHR-bussen.

Bilden föreställer två personer som står framför en buss.

Från vänster: Ulla Gladh, översättningssamordnare, Mainne Eriksson, verksamhetschef och Angela Aylward Alvelin, utvecklingsstrateg.

I tre dagar fylldes Bältesspännarparken i Göteborg med glada festivalbesökare, regnbågsflaggor, programpunkter och utställare. TFV var där tillsammans med VGR och SRHR-bussen för att visa sitt ställningstagande.

Givande samtal

Flera besökare kom och visade intresse för förbundet. Många var nyfikna på tolkyrket, när en tolk kan behövas och hur det går till. Vi fick även möjlighet att prata med flera kunder. Under samtalen utbyttes kunskap, erfarenhet och tips för ett lyckat tolkmöte.

– Jag tycker att det är jättebra att Tolkförmedling Väst deltar i Pride. Jag använder mig själv av tolk i mitt arbete som pedagog och det gör mitt arbete möjligt, sa en kund.

Samarbete för att erbjuda tolkar SRHR-utbildning

Varje år ges tolkar möjlighet att utbilda sig i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Utbildningen ges i samarbete mellan TFV, SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Med fokus på språk och tolkningssituationer behandlar utbildningen teman som juridik, sexualitet, HBTQ och anatomi. Utbildningen hjälper tolkar att ha ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt samt ger trygghet i tolkningssituationer som berör ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 15 juni 2023