Fördjupningskurs för tolkar – Socialtjänsten

Den 9 juni hölls årets andra omgång av fördjupningskurs för tolkar – Socialtjänsten.

Bilden föreställer en tecknad hand som skriver i ett block. Ovanför blocket ligger en mobiltelefon och en kopp kaffe.

Många av förbundets uppdrag utförs inom socialtjänsten. Det är därför viktigt att tolkar får mer kunskap om begrepp och lagar inom området. Kursen handlar bland annat om Socialtjänstlagen (Sol), ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut, barnavårdsutredning samt äldreomsorg. Den tar också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom socialtjänsten.

Håll utkik på vår webbplats efter höstens kurser.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 15 juni 2023