Stäng

Digital informationsträff för översättare

Den 4 maj hölls en digital informationsträff för översättare.

Under träffen, där cirka 20 översättare medverkade, informerade Tolkförmedling Väst om hur 2022 års uppdrag var fördelade mellan kunder och vilka språk som efterfrågades mest.

Som tidigare år var svenska det största målspråket, följt av arabiska, engelska och somaliska. Ett nytt språk som efterfrågades i hög grad var ukrainska. Det med anledning av invasionen i februari 2022.

Tolkförmedling Väst informerade även om den nya webbportalen som driftsattes den 15 maj. Träffen avslutades med en diskussion om vad som motiverar och skapar engagemang hos översättare.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 maj 2023