Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Tolkar utbildades i psykisk ohälsa

Den 11 maj hölls årets andra omgång av fördjupningskursen
”Psykiatri och psykisk ohälsa”.

Många av tolkuppdragen inom psykiatrin och i samtal som på något sätt rör psykisk hälsa. Det är därför viktigt att tolkar har kunskap och förståelse om begrepp och diagnoser inom området. Kursen handlar bland annat om hur den psykiatriska vården är uppbyggd, samt en fördjupning i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar. Den tar också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom psykiatrin.

Kursen kommer även hållas i höst för de tolkar som ännu inte haft möjlighet att gå den.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 12 maj 2023