Kulturdialog med Folktandvården Topas

Den 22 februari hölls en kulturdialog för Folktandvården Topas med 29 deltagare.

Kulturdialogen hölls på Campus Nya varvet i Göteborg. Fotograf: VGR/Martina Koch.

Under onsdagen 22 februari fick Tolkförmedling Väst förmånen att hålla i en kulturdialog på klinikdagarna för Folktandvården Topas. Kulturdialog är en tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation. Dialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts. Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Det är ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Verksamhetschef Mainne Eriksson inledde dialogföreläsningen med att berätta om tolkens roll som uppdragstagare samt förklarade vad som menas med God tolksed. Själva kulturdialogen hölls av Roshna Walee och Elias Elkadi som varvade dialogen med rollspel samt frågor från deltagarna, som alla reflekterade kring det tolkade samtalet och hur det kan bli så bra som möjligt för den tolkbehövande såväl som tolkanvändaren.

Mötet resulterade i engagerade dialoger och stor uppskattning från deltagarna som tackade för möjligheten till denna form av samtal. De uttryckte att de känner sig stärkta inför framtida möten med tolk och att de kommer att fortsätta reflektera om situationer som kan uppstå i det tolkade mötet.

Om du vill boka en kulturdialog kan du lämna en intresseanmälan här.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 februari 2023