Tolkar utbildades i psykisk ohälsa

Den 9 februari hölls årets första omgång av fördjupningskursen ”Psykiatri och psykisk ohälsa”.

Många av tolkuppdragen är inom psykiatrin och i samtal som på något sätt rör psykisk hälsa. Det är därför viktigt att tolkar har kunskap och förståelse om begrepp och diagnoser inom området. Kursen handlar bland annat om hur den psykiatriska vården är uppbyggd, samt en fördjupning i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar. Den tar också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom psykiatrin.

Är du intresserad av att gå kursen finns det möjlighet senare i vår. Information om detta hittar du här.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 februari 2023