Årets sista fördjupningskurs i Socialtjänst

Den 8 december hölls årets sista omgång av Fördjupningskurs för tolkar - ”Socialtjänsten”.

Många av förbundets uppdrag utförs inom socialtjänsten. Det är därför viktigt att tolkar får mer kunskap om begrepp och lagar inom området. Kursen handlar bland annat om Socialtjänstlagen (Sol), ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut, barnavårdsutredning samt äldreomsorg. Den tar också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom socialtjänsten.

Kursen kommer att erbjudas även under 2023 för de tolkar som ännu inte haft möjlighet att gå den.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 12 december 2022