Tolkar utbildades i psykisk ohälsa

Nu kan fler tolkar sålla sig till de som fortbildat sig inom psykiatri och psykisk ohälsa. Detta efter torsdagens kurs som anordnades av Tolkförmedling Väst.

Bild

Kursen är ett resultat av en enkät där tolkarna själva fick svara på inom vilka områden de önskade fortbildning. Nu har Tolkförmedling Väst kunnat erbjuda kursen Psykiatri och psykisk ohälsa – fördjupning för tolkar, sedan oktober 2021. Hittills har runt 140 tolkar deltagit i utbildningen.

Tolkuppdrag är vanligt förekommande inom psykiatrin och i samtal som på något sätt rör psykisk hälsa. Därför är det viktigt att som tolk ha en god kunskap och förståelse om begrepp och diagnoser inom området.

Torsdagens kurs gav just det, och handlade bland annat om hur den psykiatriska vården är uppbyggd, samt en fördjupning i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar. Den tog också upp etiska dilemman som kan uppstå och vilka situationer en tolk kan ställas inför vid tolkningar inom psykiatrin.

Vill du också fortbilda dig? Anmäl dig gärna till någon av våra kurser som du hittar här.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 26 januari 2023