SRHR för tolkar

Tolkbart – SRHR är en utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för tolkar. Under utbildningen lär du dig om bland annat normer, hbtq, sexualitet och relationer.

17 April 2024 08:00 - 12:30
Digitalt -

SRHR-utbildningen syftar till att ge dig som tolk grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom området SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Målet är att du som tolk ska känna dig trygg i en tolksituation som berör ämnet SRHR och att du ska kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt.

Utbildningen utgår från olika teman, bland annat juridik, sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Varje tema har även fokus på språk och tolksituationer.

Förbundets kunder efterfrågar SRHR–utbildade tolkar vilket gör att dessa tolkar kan erbjudas fler uppdrag. Tolkförmedling Väst strävar efter att alla som tolkar för förbundet ska vara SRHR-utbildade.

Omfattning

Utbildningen genomförs på distans under fyra halvdagar:

17 april, kl. 8.00–12.30

19 april, kl. 8.00–12.30

24 april, kl. 8.00–12.30

26 april, kl. 8.00–12.30

För utbildningsintyg krävs full närvaro samtliga dagar.

Utrustning

Det är ett krav att kunna använda digitala mötestjänster, ha en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och ett headset för att delta i utbildningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till dig som tolkar för TFV.

Ersättning

Du får ersättning med 190 kronor/ tim. För att få ersättning krävs full närvaro, samtliga dagar.

Anmälan

Anmälan öppnar 1 mars kl. 13.00 och stänger 31 mars kl. 12.00, eller när det är fullt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 15 december 2023