Att tolka i skolan – fördjupning för tolkar

Vi erbjuder dig som tolkar för oss en möjlighet att delta i distanskursen ”Att tolka i skolan”.

14 Mars 2024 16:00 - 17:30
Distans Teams

Skolverkets råd är att tolk ska användas i möte mellan skolan och föräldrar som inte talar svenska (Skolverket, 2008). Att ha en tolk närvarande i ett utvecklingssamtal eller vid föräldramöten är oerhört viktigt. Bristande kommunikation som uppstår om lärare och föräldrar inte förstår varandra kan påverka barnets resultat i skolan. Vi vill därför stärka våra tolkar i terminologi och tolkteknik för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra tolkning.

Kursupplägg

Den 14 mars deltar du i ett digitalt seminarium där tolksituationer i skolan och etiska dilemman diskuteras.

Inför seminariet ska du ta del av en inspelad föreläsning och en terminologilista. Det förberedande materialet skickas till dig samma vecka som seminariet. Teams-länk skickas samma dag som seminarietillfället.

Utrustning

För att kunna delta behöver du kunna använda digitala mötestjänster, ha en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och ett headset.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och erbjuds dig som tolkar för Tolkförmedling Väst.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar 26 februari kl. 12.00 och stänger 8 mars kl. 12.00, eller när det är fullt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 26 februari 2024